Despre AGIR Maramureș

La 20 februarie 1990 în sala Femina a Casei de Cultură a Tineretului din Baia Mare a avut loc prima întâlnire de după evenimentele din decembrie 1989, a inginerilor din judeţ, ocazie cu care s-a discutat problema înfiinţării unei asociaţii inginereşti în Maramureş, statutul şi forma de organizare. Cu acest prilej s-a constituit un comitet provijoriu de iniţiativă, căruia i-a revenit ca sarcini de a lua legătura cu Consiliu Provizoriu de la Bucureşti al AGIR; de a face cunoscută ideea asociaţiei în rândul colegilor din zonă şi de a pregăti şedinţa de constituire a asociaţiei locale.

În 28 februarie 1990 în sala de şedinţe a Centralei Minereurilor din Baia Mare s-a hotărât înfiinţarea asociaţiei inginereşti sub formă de filială judeţeană a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Prin Decizia nr 3/74 – 28 -03-1991 a fost recunoscută de către Consiliul Provizoriu AGIR, începând cu 1 aprilie 1990 - Sucursala Maramureş

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.