Stiri AGIR Maramureș

2024-01-26Raport activitate 2023

Raport activitate 2023
Sucursala MARAMUREȘ

1.Încheiere protocoale de colaborare.
2.Publicare știri și evenimente de interes pe site-ul Sucursalei Maramureș.
3.Simpozion – „Protejarea Terrei in context durabil”.
4. Organizarea Sesiunii de comunicări științifice studențești Nordtech 2023.
5. Starea mineritului românesc și protecția mediului în context mondial.
6. Masă rotundă ”Pregătirea inginerilor în actualul context economic și social”.
7. Unitate prin patrimoniul cultural: conservarea digitală și reconstrucție trans-frontalieră în România și Ucraina.
8. Masă rotundă cu tema `Rolul Inginerului de Mediu în cadrul organizațiilor economice.
Comitetul Sucursalei AGIR Maramureș mulțumește membrilor asociației pentru contribuția și implicarea la realizarea acestor activități.

2023-12-08Masă rotundă cu tema ROLUL INGINERULUI DE MEDIU ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE

Facultatea de Inginerie din cadrul UTCN-CUNBM, departamentul IRMMM, in parteneriat cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR), sucursala Maramureș, vă invită să luați parte la sesiuea de dezbateri și discuții privind rolul Inginerului de Mediu în cadrul organizațiilor economice, gradul de satisfacere a nevoilor din mediul economic corelat cu disciplinele cuprinse în Planul de Învățământ al Programului IPMI, respectiv factorii care condiționează absorbția absolvenților programului IPMI pe piața muncii.

Intâlnirea va avea loc în data de 08.12.2023, de la ora 12 in Sala Senatului din clădirea situată pe strada dr. Victor Babeș, nr. 62A, Baia Mare.
Persoana de contact: Ş.l.dr.ing. Irina SMICAL, e-mail: Irina.SMICAL@irmmm.utcluj.ro,
tel. 0740 000 345.

2023-11-22Conferința tinereții XGEN 2023

În perioada 22-25 noiembrie 2023 Centrul Universitar Nord din Baia Mare a găzduit a VI-a ediție a Conferinței "XGEN" (neXt GENeration). În cele trei zile studenții și elevii din Baia Mare dar și din alte centre universitare și-au prezentat rezultatele cercetării.
La secțiunea Științe Inginerești au participat memebrii AGIR ai Sucursalei Maramureș.
Informații despre conferință se găsesc la adresa: https://www.xgen.ro/

2023-09-14I.M.I S.A. din Baia Mare premiată la competiția Premiile AGIR pentru anul 2022

Printre lauriații competițiiei Premiile AGIR 2022, se regăsește și firma maramureșeană ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.care a fost premiată la secțiunea ”Ingineria construcțiilor civile și industriale" pentru lucarea: ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI PENTRU PRODUCȚIA DE EXTRUZIUNI DIN TITAN ȘI COMPONENTE PRELUCRATE DIN TITAN ȘI ALUMINIU:CLĂDIRE DE PRODUCȚIE P ȘI CORP ADMINISTRATIV P+2E.

2023-05-10Masă rotundă ”Pregătirea inginerilor în actualul contex economic și social”

Acțiunea s-a desfășurat în Sala Senatului din CUNBM, str. dr. Victor Babeș, nr. 62 A.
Au participat reprezentanți ai principalelor întreprinderi din Maramureș: Universal Alloy Corporation Europe S.R.L. Dumbravița, RAMIRA S.A. Baia Mare, PrintMAster S.R.L. Cicârlău, Eaton Electro Productie S.R.L. Sârbi, TechnoCAD S.A. Baia Mare, Delta-Engineering S.R.L. Tautii Magherăuș, cadre didactice de la Facultatea de Inginerie și cadre didactice de la căteva Colegii tehnice din Baia Mare. Pe parcursul celor trei ore, cât a durat întâlnirea, au fost discutate următoarele aspecte: cerințe concrete prezentate de angajatori, pe domenii de activitate, legate de competențele și abilitățile pe care trebuie să le aibă absolvenții specializărilor din domeniul ingineriei, modul de retribuie al inginerilor la început de carieră, modalitatea în care facultățile pot adapta planurile de învățământ la cerințele mediului de afaceri din industrie, pregătirea deficitară a elevilor în mediul preuniversitar, colaborarea dintre mediul preuniversitar, universitar și angajatori,
modul în care se pot implica angajatorii în pregătirea viitorilor ingineri. lipsa de interes a tinerilor pentru profesia de inginer.

2023-05-03Dezbatere - ”Starea mineritului românesc și protecția mediului în context mondial”.

Sucursala AGIR Maramureș a organizat o întâlnire de lucru a specialiștilor din minerit, exploatarea altor resurse minerale și din domeniul protejării mediului înconjurător.
Au participat ingineri mineri, constructori și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie din Baia Mare.
După o prezentare a situației actuale a mineritului din Maramureș de către domnul prof. dr. ing. Ioan BUD au urmat discuți pe situații concrete prezentate de specialiști din domeniu.
Reprezentantul Romaltyn Mining S.R.L., cu activitate în domeniul extracției de conținut util – aur și argint – din deșeuri miniere a prezentat actvitatea curentă a acestei entități.
Doamna Payer Maria Magdalena reprezentanta Asociației Heidenroslein a adus în discuție poluarea
cauzată de scurgerile de ape contaminate din galeriile fostelor exploatări miniere.
Concluziile întâlnirii converg spre nevoia reluării exploatării miniere din zonă și nevoia resințită pe piața muncii de ingineri minieri.

2023-04-20Simpozionul "Protejarea Terrei în context durabil"

Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor și Mediul din cadrul Facultății de Inginerie împreună cu Sucursala AGIR Maramureș au organizat al V-lea Simpozion "Protejarea Terrei în context durabil" dedicat Zilei Mondiale a Pământului sărbătorită în ultimii 53 de ani la data de 22 aprilie.
La simpozion au participat, pe lângă studenți și cadre didactice din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, elevi și cadre didactice de la zece Colegiile naționale din Baia Mare.
În cadrul Simpozionului au fost prezentate 27 de lucrări cu tematică din domeniul protejării mediului.
Au fost acordate premii și diplome de participare.

2022-05-09Expoziția carto-filatelică „Căi ferate ale Maramureșului”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare (str. dr. Victor Babeș nr. 62A, în holul de la etajul I) găzduiește începând de luni, 9 mai 2022, expoziția carto-filatelică „Căi ferate ale Maramureșului”.

Piesele expuse fac parte din colecția ing. dipl. Leonard Alexandru Pop, membru AGIR, Sucursala Maramures și membru al Asociației Filateliștilor Feroviari din România. Vizitatorii vor putea admira cărți poștale, plicuri aniversare și ocazionale privind istoria principalelor căi ferate din județul Maramureș (unele aflate încă în exploatere, altele, din păcate, dispărute).

Se pune accent pe gările din Baia Mare și Sighetu Marmației, pe liniile de cale ferată Satu Mare - Baia Mare, Jibou - Baia Mare, Baia Mare - Baia Sprie, Baia Mare - Firiza (Firiza de Jos / Ferneziu), Sighetu Marmației - Coștiu, Sighetu Marmației - Ocna Șugatag, Bustino - Câmpulung la Tisa - Sighetu Marmației, Sighetu Marmației - Bocicoiu Mare, Sighetu Marmației - Valea Vișeului, Valea Vișeului - Borșa, Salva - Vișeu, Ghilvaci - Ardusat - Șomcuta Mare și, nu în cele din urmă, calea ferată îngustă de pe Valea Vișeului.

Expoziția va fi deschisă publicului până pe data de 31 octombrie 2022.

2022-04-22Baia Mare gazda Olipiadei Naționale de Electronică

În perioada 18 -22 aprilie 2022 în Baia Mare s-a desfășurat Olimpiada Națională la disciplinele din Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații.
Asociația Generală a Inginerilor din Romania a fost implicată prin domnul conf. dr. ing. Mircea HORGOȘ, în calitate de președintele al Comisiei Centrale.
Proba practică a olimpiadei s-a desfășurat în laboratoarele se specialitate de la Facultatea de INGINERIE din Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
AGIR prin Sucursala MAramureș a deschis sesiunea de premiere a olimpiadei acordând o diplomă de merit elevului Tarba Bogdan Alex de la Colegiul Tehnic ,,George Barițiu” din Baia Mare.

2021-11-3002 decembrie 2021 - Simpozionului ”Casa ecologică între vis și realitate” editia a X-a

Comunicat de presă

Joi, 2 decembrie 2021, aflați încă sub impresia Zilei naționale a României, masteranzii de la specializările ”Prelucrarea avansată a structurilor din lemn și metal” și ”Evaluarea impactului și riscului pentru mediu” din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare și-au propus organizarea unui Atelier de lucru în cadrul Simpozionului ”Casa ecologică între vis și realitate” aflat la cea de-a 10-a ediție.
Civilizația lemnului creată aici, în Maramureș, le va arăta cum tehnologia fiecărei epoci întâlnește natura și poate transforma un trunchi de lemn într-un obiect de patrimoniu. Masteranzii vor putea să admire, schițeze și descrie zveltele turle ale bisericilor maramureșene monument UNESCO, osatura sănătoasă a marilor construcții de lemn, impunătoarea poartă maramureșană, ornamentele acestor bijuterii arhitecturale dar și construcții de lemn de pe alte meridiane. Din vechime și din contemporaneitate.
Gazdă primitoare este Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Compartimentul Colecții speciale iar parteneri în acest frumos demers sunt Asociația Forestierilor din România–filiala Maramureș (ASFOR) și Asociația Generală a Inginerilor din România -sucursala Maramureș (AGIR).
Invitația este lansată tuturor celor interesați de acest subiect, intrarea făcându-se în baza atestării vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 realizată prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, de la orele 16,45.

A consemnat din partea Comitetului de organizare,
Conf. univ. dr. ing. Mirela COMAN
Vicepreședinte Sucursala AGIR Maramureș

2021-11-21AGIR partener la The International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems

În perioada 25- 26 noiembrie 2021 se va desfășura la Baia Mare ”The XIII International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems – CEurSIS 2021”,
Informatii pe site-ul conferintei: http://ceursis.cunbm.utcluj.ro/

2021-11-10Adunarea Generală a Sucursalei AGIR Maramureș

Se convoacă Adunarea Generală a Sucursalei AGIR Maramureș pentru data de 15.11.2021, ora 12, pe platforma Zoom. Membrii activi ai Sucursalei Maramures vor primi pe adresa de e-mail link-ul pentru logare și ordinea de zi.

2019-12-31Anunţ cotizaţie 2020

Important - Plata cotizaţiei membru AGIR

Conform statutului, persoanele care nu au achitat cotizaţia timp de 2 ani consecutivi îşi pierd calitatea de membru AGIR.

Cotizaţia de membru AGIR pentru anul următor 2020, trebuie achitată până la 31 decembrie a.c.

– 25 lei înscrierea (include şi legitimaţie nouă);

– 60 lei cotizaţia anuală (studenţii nu plătesc cotizaţie, dar dacă doresc să primească ziarul bilunar „Univers ingineresc“ trebuie să achite cotizaţia);

– 30 lei cotizaţia pensionari;

- Noul tip de legitimaţie 15 lei; (în cazul în care aveţi deja legitimaţie tip card, nu mai este necesar să schimbaţi legitimaţia)

Membrii AGIR cu domiciliul în străinătate:

– 12 euro taxa de înscriere;

– 35 euro cotizaţia anuală.

Membri colectivi: înscrierea 200 şi cotizaţia anuală 400 lei

Membri susţinători minim 1.000 lei.

Plata taxelor se poate efectua:

CONT EURO: RO95 BTRL EUR CRT00W3590801, Banca Transilvania, Agenţia P-ţa Amzei
CONT LEI: RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX ,Banca Transilvania, Ag. Piata Amzei
CONT LEI: RO55 BRMA 0580 0580 0070 0000 ,Banca Romaneasca, Ag. Piata Amzei

3.Sediu AGIR,

CUI: RO3162244,

La plata prin bancă se specifică numele şi numărul legitimaţiei dacă acesta se cunoaşte.

2019-12-10Simpozionul „Casa ecologică între vis și realitate”, ediția a VIII-a

Ca în fiecare an, în ultimii 8 ani, sub egida Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) - filiala Maramureș, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) prin Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare și a Ordinului Arhitecților din România (OAR) - filiala Maramureș, și anul acesta s-a organizat, în data de 10 decembrie a.c., Simpozionul „Casa ecologică între vis și realitate”.
Manifestarea, una de renume deja pentru filiala Maramureș a AGIR și deopotrivă pentru Facultatea de Inginerie, s-a bucurat de prezența unor reprezentanți de marcă din urbea băimăreană, printre care îi amintim pe dna. muz. etn. Janeta Ciocan, dna. ing. arh. Laura Zaharia, dna. prof. Alina Lemnean, dl. prof. univ. dr. ing. Nicolae Ungureanu și alții.
Dintre prezentările extrem de riguroase, care au încântat publicul putem enumera „Casa actuală și stilul nostru de viață” (lucrare susținută de conf. unir. dr. ing. habil. Mirela Coman, de altfel și inițiatorul simpozionului), respectiv „Modul de realizare a unei căsuțe în copac sau a unei case din lemn”, „Energia eoliană și cea geotermală”, „Panourile solare fotovoltaice”, „Grădinile verticale” și „Mobilierul ecologic” - parte a creației masteranzilor specializării Evaluarea Impactului și Riscului pentru Mediu, domeniul Ingineria Mediului, din anul II de studiu.
Pentru al treilea an consecutiv manifestarea a cuprins și o expoziție tematică de planșe intitulată „Casa ecologică de la vis și artă cinematografică la realitatea contemporană”, prin care masteranda Diana Mădăras, alături de drd. ing., inf. Bogdan Cioruța, au ales să prezinte casa ca parte a poveștilor și filmelor mult îndrăgite, atât din perspectiva regizorilor de film, cât mai cu seamă a fanilor și adepților respectivelor producții media.
După cum era și firesc, nu putea să lipsească din cadrul evenimentului specific ingineresc nici expoziția tematică de filatelie și carto-maxifilatelie intitulată „Arhitectura vernaculară în filatelie (I): gospodăriile de la Muzeul Satului”, expoziție care face parte din amplul proiect „Valențele comunicării prin timbre”. În cadrul acesteia, filateliștii Alexandru-Leonard Pop și Bogdan-Vasile Cioruța, ingineri în cadrul Oficiului de Informatizare și Comunicații al UTCN-CUNBM, și membrii activi ai AGIR – filiala Maramureș, au expus piese filatelice și circulații poștale sub forma unui studiu filatelic axat pe perioada 1936-2019. Autorii au completat astfel seria de prezentări despre ceea ce a dat valoros, filatelia, civilizației și culturii românești, prin fracțiuni de imagini - timbre, blocuri, minicoli, FDC-uri și cărți poștale ilustrate - cu arhitectură tradițională (case din lemn, instalații tehnice, anexe gospodărești, clădiri administrative etc).
Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 10-31 decembrie 2019 la sediul Centrului Universitar Nord (str. Dr. Victor Babeș, nr. 62A).

2016-07-20Prof. univ. dr. ing. Eugen PAY Dr. H.C. cetățean de onoare al municipilui Baia Mare

Vineri 10 mai 2020, Primarul municipiului Baia Mare, ec. dr. Cătălin Cherecheș a acordat titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE, Domnului Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa, Președinte de onoare al Sucursalei AGIR Maramureș.